How to Order

ຂັ້ນຕອນການສັ່ງຊື້ສິນຄ້າ

–  ສົ່ງລາຍອຽດ ຫລື ຮູບ ສິນຄ້າ ມາຫາທາງເຮົາ ທາງ ເບີ Whatsapp ຫລື ອີເມວ
– ທາງພວກເຮົານຳສະເຫນີສິນຄ້າ ພ້ອມ ລາຄາ ໃຫ້ທາງລູກຄ້າ
– ລູກຄ້າຕົກລົງສັ່ງຊື້ ແລ້ວໂອນເງີນຊຳລະ ຫລື ອອກ PO ມາຫາທາງພວກເຮົາ (ສຳລັບ ບໍລິສັດ)
– ລູກຄ້າແຈ້ງສະຖາານທີ່ ຫລື ຂົນສົ່ງທີ່ຕ້ອງການ
– ທາງຮ້ານພວກເຮົານຳສົ່ງສິນຄ້າໃຫ້ລູກຄ້າ

ສຳລັບພາກສ່ວນສັ່ງເຄື່ອງແບບບຸກຄົນ

ແມ່ນ ທາງເຮົາສາມາດຈັດສົ່ງໄດ້ຕາມເວລາດັ່ງລຸ່ມນີ້
 ຕອນ 11:30 ແລະ 14:30  ຖ້າເກີນເວລາແມ່ນ ທາງເຮົາຈະຈັດສົ່ງສິນຄ້າໃນມື້ຕໍ່ໄປ